πλάγια

Μεταφράσεις

πλάγια

stranou

πλάγια

sidelæns

πλάγια

seitwärts

πλάγια

sideways

πλάγια

de lado

πλάγια

sivuttain

πλάγια

de côté

πλάγια

sa strane

πλάγια

lateralmente

πλάγια

横向きに

πλάγια

옆으로

πλάγια

zijdelings

πλάγια

sideveis

πλάγια

z ukosa

πλάγια

de lado

πλάγια

в сторону

πλάγια

från sidan

πλάγια

มองไปด้านข้าง

πλάγια

yana doğru

πλάγια

sang một bên

πλάγια

斜侧
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close