πλάσιμο

Μεταφράσεις

πλάσιμο

moulding ('plasimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να πλάθω κτ το πλάσιμο ψωμιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close