πλάτανος

Μεταφράσεις

πλάτανος

planeplataneПлатан悬铃木PlatanusPlatanusPlatanusプラタナスPlatanus懸鈴木PlatanusדולבPlatanusPlatanusPlatanus ('platanos)
ουσιαστικό αρσενικό
μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close