πλέγμα

Μεταφράσεις

πλέγμα

grid, gridiron, lattice, mesh

πλέγμα

شَبَكَة

πλέγμα

mřížka

πλέγμα

gitter

πλέγμα

Gitter

πλέγμα

cuadrícula

πλέγμα

ruudukko

πλέγμα

grille

πλέγμα

mreža

πλέγμα

griglia

πλέγμα

グリッド

πλέγμα

격자

πλέγμα

rooster

πλέγμα

rutenett

πλέγμα

siatka

πλέγμα

quadriculado

πλέγμα

решетка

πλέγμα

galler

πλέγμα

เส้นตาราง

πλέγμα

ızgara

πλέγμα

đường kẻ ô

πλέγμα

格子
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close