πλήρως

Μεταφράσεις

πλήρως

fully, wholly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close