πλίνθος

Μεταφράσεις

πλίνθος

brick, adobe

πλίνθος

plinthe, brique

πλίνθος

ladrillo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close