πλαγιαστός

Μεταφράσεις

πλαγιαστός

(plaja'stos) αρσενικό

πλαγιαστή

(plaja'sti) θηλυκό

πλαγιαστό

(plaja'sto) ουδέτερο
επίθετο
που έχει πλάγια κλίση πλαγιαστά γράμματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close