πλαισίωση

Μεταφράσεις

πλαισίωση

framing, surround
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close