πλαισιώνω

Μεταφράσεις

πλαισιώνω

einrahmen, umgebenframe, surroundencadrer (plesi'ono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
περιβάλλω, συνοδεύω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close