πλακάκι

Μεταφράσεις

πλακάκι

tileタイルlaattadlaždicefliseплитка, кафельبلاط타일 (pla'kaci)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρή πλάκα για το δάπεδο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close