πλακάτ

Μεταφράσεις

πλακάτ

sign (pla'kat)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
επιγραφή με συνθήματα σε διαδήλωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close