πλακούντας

Μεταφράσεις

πλακούντας

afterbirth, placenta (pla'kundas)
ουσιαστικό αρσενικό
το όργανο απ' όπου τρέφεται το έμβρυο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close