πλακόστρωτο

Μεταφράσεις

πλακόστρωτο

мостовая
ουσιαστικό ουδέτερο
συνήθως δρόμος στρωμένος με πλάκες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close