πλανητάριο

Μεταφράσεις

πλανητάριο

planetarioПланетариумPlanetáriumplanetarioプラネタリウムPlanetarium天文館planétariumPlanetariumplanetárioпланетарийPlanetarium天文馆Planetarium (plani'tario)
ουσιαστικό ουδέτερο
χώρος με θόλο που αναπαριστά τον ουρανό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close