πλαντάζω

Μεταφράσεις

πλαντάζω

(pla'ndazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
κλαίω πάρα πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close