πλανόδιος

Μεταφράσεις

πλανόδιος

(pla'noðios) αρσενικό

πλανόδια

(pla'noðia) θηλυκό

πλανόδιο

vagabond (pla'noðio) ουδέτερο
επίθετο
που περιφέρεται στους δρόμους πλανόδιος πωλητής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close