πλασάρω

Μεταφράσεις

πλασάρω

(pla'saro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προωθώ, σερβίρω πλασάρω ένα προϊόν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close