πλασέμπο

Μεταφράσεις

πλασέμπο

placere

πλασέμπο

плацебо
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close