πλαστικότητα

Μεταφράσεις

πλαστικότητα

plasticité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close