πλαστογραφώ

Μεταφράσεις

πλαστογραφώ

(plastoɣra'fo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αναπαράγω παράνομα έγγραφο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close