πλατάνι

Μεταφράσεις

πλατάνι

(pla'tani)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο πλάτανος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close