πλατύσκαλο

Μεταφράσεις

πλατύσκαλο

landing (pla'tiskalo)
ουσιαστικό ουδέτερο
πλατύ σκαλί μπροστά από είσοδο ή πάνω σε στροφή σκάλας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close