πλαϊνός

Μεταφράσεις

πλαϊνός

(plai'nos) αρσενικό

πλαϊνή

(plai'ni) θηλυκό

πλαϊνό

(plai'no) ουδέτερο
επίθετο
διπλανός ο πλαϊνός γείτονας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close