πλειονότητα

Μεταφράσεις

πλειονότητα

majority

πλειονότητα

majorité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close