πλειοψηφώ

Μεταφράσεις

πλειοψηφώ

(pliopsi'fo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
έχω την πλειοψηφία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close