πλεκτό

Μεταφράσεις

πλεκτό


ουσιαστικό ουδέτερο
το ρούχο που έχει πλεχτεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close