πλεονάζων

Μεταφράσεις

πλεονάζων

redundant, laid off

πλεονάζων

propuštěný z práce

πλεονάζων

overflødig

πλεονάζων

arbeitslos

πλεονάζων

despedir a alguien, superfluo

πλεονάζων

irtisanottu

πλεονάζων

licencié

πλεονάζων

suvišan

πλεονάζων

licenziato

πλεονάζων

余剰人員として解雇された

πλεονάζων

해고 당한

πλεονάζων

overtollig

πλεονάζων

overflødig

πλεονάζων

zbyteczny

πλεονάζων

despedido, redundante

πλεονάζων

избыточный

πλεονάζων

överflödig

πλεονάζων

ซึ่งออกจากงาน

πλεονάζων

işten çıkarılmış

πλεονάζων

bị cho thôi việc

πλεονάζων

多余的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close