πλεούμενο

Μεταφράσεις

πλεούμενο

embarcation (ple'umeno)
ουσιαστικό ουδέτερο
σκάφος που πλέει στο νερό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close