πλευρά

Μεταφράσεις

πλευρά

side, aspect, ribcôté, aspect, bord, équipeجانِب, جَنْب, فَرِيق, ناحِيَةaspekt, bok, družstvo, stranaaspekt, sideAspekt, Seitelado, aspecto, equipo, partenäkökulma, puoli, reuna, sivuaspekt, strana, suprotna stranaaspetto, lato, parteチーム, 側, 局面, 辺가장자리, 측면, 편aspect, partij, zijde, zijkantaspekt, motstander, sideaspekt, bok, stronalado, aspecto, aspeto, parteсоперники, сторонаaspekt, sida, sidorด้าน, ฝ่าย, มุมมองbakış açısı, kenar, tarafcạnh, đội, khía cạnh, , 方面, странаצד (ple'vra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μεριά η δυτική πλευρά κτιρίου
2. γεωμετρία κάθε γραμμή σε γεωμετρικό σχήμα μία από τις τρεις πλευρές ενός τριγώνου
3. άποψη εξετάζω όλες τις πλευρές η οικονομική πλευρά
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close