πλεόνασμα

Μεταφράσεις

πλεόνασμα

excess, surplus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close