πλεύση

Μεταφράσεις

πλεύση

course, sailing ('plefsi)
ουσιαστικό θηλυκό
η ρότα σκάφους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close