πληθωριστικός

Μεταφράσεις

πληθωριστικός

inflationary

πληθωριστικός

inflationniste
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close