πληθώρα

Μεταφράσεις

πληθώρα

riot, spate (pli'θora)
ουσιαστικό θηλυκό
πλήθος 2 πληθώρα πληροφοριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close