πληκτικά

Μεταφράσεις

πληκτικά

(plikti'ka)
επίρρημα
βαρετά νιώθω πληκτικά Η μέρα κυλάει πληκτικά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close