πληκτρολογώ

Μεταφράσεις

πληκτρολογώ

(pliktrolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πατάω πλήκτρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close