πλημμέλημα

Μεταφράσεις

πλημμέλημα

misdemeanor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close