πλημμύρισμα

Μεταφράσεις

πλημμύρισμα

فَيَضَان

πλημμύρισμα

záplava

πλημμύρισμα

oversvømmelse

πλημμύρισμα

Überschwemmung

πλημμύρισμα

flooding

πλημμύρισμα

inundación

πλημμύρισμα

tulviminen

πλημμύρισμα

inondation

πλημμύρισμα

poplava

πλημμύρισμα

allagamento

πλημμύρισμα

氾濫

πλημμύρισμα

범람

πλημμύρισμα

overstroming

πλημμύρισμα

flom

πλημμύρισμα

zalanie

πλημμύρισμα

inundação

πλημμύρισμα

наводнение

πλημμύρισμα

översvämning

πλημμύρισμα

น้ำท่วม

πλημμύρισμα

su basması

πλημμύρισμα

πλημμύρισμα

泛滥
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close