πλην

Μεταφράσεις

πλην

minus (plin)
πρόθεση
μείον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close