πληρεξούσιο

Μεταφράσεις

πληρεξούσιο


ουσιαστικό ουδέτερο
έγγραφο που δίνει σε κπ το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει κπ άλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close