πληρεξούσιος

Μεταφράσεις

πληρεξούσιος

(plire'ksusios) αρσενικό

πληρεξούσια

(plire'ksusia) θηλυκό

πληρεξούσιο

proxy (plire'ksusio) ουδέτερο
επίθετο
που αντιπροσωπεύει επίσημα κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close