πληροφορούμαι

Μεταφράσεις

πληροφορούμαι

(plirofo'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. παίρνω πληροφορίες Να πληροφορηθείς πριν πας!
2. μαθαίνω Πληροφορήθηκα χθες το θάνατό του.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close