πληρώ

Μεταφράσεις

πληρώ

fulfill, answer, accomplishremplir (pli'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εκπληρώνω πληρώ τους όρους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close