πλησίον

Μεταφράσεις

πλησίον

fellow, neighbour

πλησίον

близко
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close