πλησιέστερος συγγενής

Μεταφράσεις

πλησιέστερος συγγενής

اقْرَبُ الْأَقَارِبِ

πλησιέστερος συγγενής

nejbližší příbuzný

πλησιέστερος συγγενής

nærmeste pårørende

πλησιέστερος συγγενής

nächste Angehörige

πλησιέστερος συγγενής

next of kin, next-of-kin

πλησιέστερος συγγενής

pariente más cercano

πλησιέστερος συγγενής

lähiomainen

πλησιέστερος συγγενής

proche parent

πλησιέστερος συγγενής

najbliži rod

πλησιέστερος συγγενής

parente stretto

πλησιέστερος συγγενής

近親者

πλησιέστερος συγγενής

근친자

πλησιέστερος συγγενής

bloedverwant

πλησιέστερος συγγενής

nærmeste pårørende

πλησιέστερος συγγενής

najbliższy krewny

πλησιέστερος συγγενής

parente mais próximo

πλησιέστερος συγγενής

ближайший родственник

πλησιέστερος συγγενής

närmaste anhörig

πλησιέστερος συγγενής

ญาติสนิทที่สุด

πλησιέστερος συγγενής

en yakın akraba

πλησιέστερος συγγενής

họ hàng ruột thịt

πλησιέστερος συγγενής

近亲
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close