πλιγούρι

Μεταφράσεις

πλιγούρι

groats (pli'ɣuri)
ουσιαστικό ουδέτερο
χοντραλεσμένο σιτάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close