πλισέ

Μεταφράσεις

πλισέ

(pli'se)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
με πιέτες πλισέ φούστα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close