πλοκή

Μεταφράσεις

πλοκή

plot, twistمؤامرةプロットplotпарцелparcela (plo'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
υπόθεση σε έργο ή βιβλίο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close