πλυντήριο

Μεταφράσεις

πλυντήριο

laundry, washing machinelaverieالغسيلכביסה (pli'ndirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
συσκευή για το πλύσιμο ρούχων ή πιάτων
Πλυντήριο 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close