πλωτήρας

Μεταφράσεις

πλωτήρας

عَوَّامَة

πλωτήρας

plovací vesta

πλωτήρας

svømmebælte

πλωτήρας

Schwimmkissen

πλωτήρας

float

πλωτήρας

flotador

πλωτήρας

kelluke

πλωτήρας

flotteur

πλωτήρας

plovak

πλωτήρας

galleggiante

πλωτήρας

浮き

πλωτήρας

부낭

πλωτήρας

drijvend voorwerp

πλωτήρας

flottør

πλωτήρας

pływak

πλωτήρας

bóia

πλωτήρας

simdyna

πλωτήρας

สิ่งที่ลอยได้เช่นแพ

πλωτήρας

sal

πλωτήρας

phao

πλωτήρας

漂流物
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close