πλωτός

Μεταφράσεις

πλωτός

(plo'tos) αρσενικό

πλωτή

(plo'ti) θηλυκό

πλωτό

floating (plo'to) ουδέτερο
επίθετο
1. που επιπλέει πλωτή πλατφόρμα
2. που μπορεί κανείς να περάσει πλέοντας πλωτό πέρασμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close